Solarium

Ultra tan – chillir2

20min solning för 60kr, tillgång till dusch efteråt.
Vi säljer solkort för 300kr.
När du köper ett betalar du för 5 gånger och får 1 på köpet!

Ultra Tan’s D-vitaminrör utvecklar mer D-vitamin och ger alltid bästa färgen.
Att sola regelbundet är dessutom bra för hälsan genom att kroppen tillförs nyttiga D-vitaminer vilket därmed ger oss bättre livskvalitet. D-vitaminet som produceras i kroppen när vi solar har en betydelse för vår hälsa och vårt dagliga välbefinnande. Modern forskning visar att både vanliga förkylningsvirus och allvarligare sjukdomar som bland annat bröst- och prostatacancer förebyggs och motverkas med hjälp av UV-ljuset vi får från den vanliga solen eller i solarier. Dessutom erhåller vi en härlig känsla av välbefinnande när vi får en vacker brunfärg samt en stunds vila och värme.

http://www.ultratan.se/